بانک ایمیل مهندسین مشاور ساختمانی


بانک ایمیل مهندسین مشاور ساختمانی

کد محصول:118

توضیح مختصر:بانک اطلاعاتی و ایمیل از مهندسان مشاور ایران

قیمت محصول (تومان) :50000

بانک اطلاعاتی و ایمیل از مهندسان مشاور ایران

این اطلاعات از وبسایت های اطلاعاتی مهندسین و انجمن های مهندسی مشاور جمع آوری شده.

اطلاعات از 4 نوع وبسایت جمع آوری شده

وبسایت اول : مهندسین از سندیکای شرکت ها ساختمانی ایران
وبسایت دوم : جامعه مهندسین مشاور ایران
وبسایت سوم : مهندسین از انجمن بتن ایران
وبسایت چهارم : بانک اطلاعات مدیران و متخصصان

تعداد : 2100 آدرس ایمیل

قیمت : 50 هزار تومان

همراه آدرس ایمیل اطلاعات دیگر شامل :نام شرکت ، نام مدیر، زمینه فعالیت،آدرس،تلفن و فکس نیز موجود است.

 

خرید و دانلود بدون عضویت

 


سبد خرید

سبد شما خالی است.