بانک ایمیل شرکت های تولیدی و خدماتی


بانک ایمیل شرکت های تولید و خدماتی

این بانک ایمیل از یکی از سایت های ثبت اطلاعات شرکت و مشاغل تولیدی و خدماتی جمع آوری شده است اطلاعات شامل  نام شرکت، نام مدیر، آدرس ایمیل ،شماره موبایل، شماره تلفن، شماره فکس ،استان و شهر و فیلد های دیگر میباشد.

این بانک اطلاعاتی 24 هزار رکورد یا ردیف شرکت میباشد که با حذف ردیف های تکراری  8 هزار آدرس ایمیل را شامل میشود.

بعد از خرید فایل اصلی 24 هزار تایی اطلاعات و فایل حاوی 8 هزار ایمیل برای شما ارسال میشود.

قیمت : 60 هزار تومان

دانلود فایل نمونه     خرید و دانلود بدون عضویت

سبد خرید


سبد شما خالی است.شماره حساب